W Tomaszowie odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Odbyły się one w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej dna 21 listopada. Uroczystość wiązała się z 20-leciem Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie pomoc uzyskuje bardzo duża liczba osób z niepełnosprawnościami.

Powiatowe Centrum Animacji to świetne miejsce do organizowania tego typu wydarzeń okolicznościowych. Przykładem może być ubiegłoroczna Biesiada Świętojańska, w której udział wziął sam Andrzej Rybiński.

Doceńmy pracowników socjalnych

Nie będzie to niezgodne z prawdą, jeśli powiemy, że zawód pracownika socjalnego nie należy do najłatwiejszych. Osoby te muszą zmagać się z trudnymi kontaktami międzyludzkimi. Bardzo często muszą pracować z ludźmi dotkniętymi różnymi problemami i patologiami. Nierzadko wśród nich są przemocowcy i osoby skrajnie aspołeczne.

Dlatego właśnie ciężar, jaki taki pracownik nosi na barkach, wymaga docenienia. Stąd ma on swój dzień w roku, w którym można podziękować mu za tę ciężką pracę.

20-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy

Swój jubileusz świętuje Środowiskowy Dom Samopomocy. To miejsce, gdzie pomoc mogą uzyskać osoby dotknięte różnymi formami niepełnosprawności. Ludzie tacy bardzo często są wykluczeni na różnych płaszczyznach i potrzebują specjalnego wsparcia.

Kto potrzebuje wsparcia opieki społecznej?

Gdzie najbardziej potrzebni są pracownicy socjalni? Przede wszystkim tam, gdzie pojawia się problem wykluczenia ekonomicznego. Osoby, które zarabiają poniżej średniej, lub mają bardzo niski dochód na osobę w rodzinie, nie są w stanie zapewnić sobie wszystkim potrzeb. Nierzadko dużym wyzwaniem okazuje się zapłacenie własnych rachunków.

W skrajnych przypadkach pojawia się też problem z zapewnieniem sobie i rodzinie jedzenia. Opieka społeczna jest w stanie zapewnić regularne ciepłe posiłki dla osób, które nie mogą o to zadbać same. Czasem odbywa się to w formie podawania gotowego jedzenia, ale też możliwe jest wsparcie finansowe.