Zmiany planów przystanków linii MZK nr 2 od czerwca 2024

Począwszy od pierwszego dnia czerwca 2024 roku, zmiany zostaną wprowadzone w rozkładzie jazdy linii MZK nr 2. To efekt współpracy z Gminą Tomaszów Mazowiecki, która podjęła decyzję o poszerzeniu obszaru obsługiwania tej linii o Zalew Sulejowski. Część kursów, które funkcjonowały do tej pory, zostanie przedłużona aż do przystanku Smardzewice Zalew, mieszczącego się na ulicy Wodnej w miejscowości Smardzewice. Wszystko to oznacza, że pasażerowie będą mogli skorzystać z dodatkowych kursów w godzinach popołudniowych, ale tylko w weekendy.

Ponadto, aby umożliwić dopasowanie nowej oferty do istniejącego planu kursów, konieczne było wprowadzenie pewnych zmian. Od pierwszego czerwca, godzina odjazdu jednego z kursów linii nr 2 prowadzonych z przystanku Warszawska Galeria do zalewu zostanie przesunięta z godziny 20:44 na 20:38.

Przy całej zmianie warto zwrócić uwagę na nowe godziny odjazdów autobusu linii nr 2, które teraz są przeznaczone do obsługi Zalewu Sulejowskiego. W dni powszednie autobusy odjeżdżać będą od dworca o godzinach: 8:39, 10:39, 12:26, 17:09 oraz kurs z przystanku Warszawska Galeria o 20:38. Natomiast w weekendy godziny odjazdów wyglądają następująco: 9:40, 12:40, a także dodatkowe kursy o godzinach 17:20 i 20:29.

Co do kursów wychodzących z zalewu, to w dni robocze autobusy będą odjeżdżać w godzinach: 11:18, 12:56, 17:42, 20:58. Podczas weekendów godziny te to odpowiednio: 10:15, 13:15 oraz dodatkowe kursy o godzinach 17:55 i 21:00.

Już teraz stałym elementem oferty jest kurs linii nr 2 z dworca o godzinie 8:39 do zalewu, który wraca jako linia nr 40 z przystanku Smardzewice – Zalew o godzinie 9:09 do dworca w Tomaszowie Mazowieckim.

Na koniec warto zaznaczyć, że dla wszystkich nowo utworzonych kursów linii nr 2 wprowadzono nowe przystanki „na żądanie”, które znajdują się przy porcie jachtowym (Hotel Kruk) na ulicy Mostowej na początku tamy.