Ósmoklasista z Tomaszowa Mazowieckiego triumfuje w Kuratoryjnym Konkursie Biologicznym

Mikołaj Pieczykolan, uczeń klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 12, będącej częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, osiągnął znaczące osiągnięcie. Młody naukowiec zdobył prestiżowy tytuł laureata w Konkursie Kuratoryjnym z Biologii.

Konkurs ten, mający na celu stymulację i rozwijanie zainteresowań naukowych wśród młodzieży, ma rangę prestiżowego wydarzenia. Jest organizowany przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. W tym konkursie, Mikołaj udowodnił swoją nieprzeciętną wiedzę i umiejętności z zakresu biologii, obejmujące materiał szkoły podstawowej oraz wybrane tematy ze szkoły średniej na poziomie rozszerzonym.

Jego sukces to efekt ciężkiej pracy, zaangażowania i pasji do nauki. Dzięki determinacji Mikołaja i wsparciu ze strony pani Magdaleny Senety, jego nauczycielki biologii, nie tylko poszerzył on swoją wiedzę, ale także stał się inspiracją dla innych uczniów, motywując ich do pogłębiania własnych zainteresowań naukowych.

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego ma zagwarantowane dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej, co stanowi dodatkowy atut Mikołaja na drodze edukacyjnej.