Otwarty nabór na stanowisko dyrektora w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu, którego celem jest wyłonienie nowego Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Stanowisko to przez ostatnie lata zajmował Arkadiusz Broniarek, który pomimo początkowych trudności z rekrutacją studentów, po pewnym czasie doprowadził placówkę do stabilizacji. Pan Broniarek wyraził chęć ponownego stawienia się w konkursie i ma już za sobą proces oceny pracy zawodowej.

Konkurs na dyrektora Liceum jest otwarty dla nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych posiadających wykształcenie na poziomie magisterskim lub równorzędnym, takie jak magister inżynier. Dodatkowo konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacji umożliwiających pracę na stanowisku nauczyciela.

Wśród wymogów stawianych kandydatom wymienić można również ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich czy podyplomowych z zakresu zarządzania. Alternatywą może być ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi placówek doskonalenia nauczycieli.