Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa wspiera samorządy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, około 200 lokalnych organów administracji otrzymało wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM). Kwota przekazana przez fundusz do wskazanych samorządów to ponad 600 mln zł. Wśród beneficjentów znalazł się między innymi Tomaszów Mazowiecki.

Vice minister Ewelina Owczarska wyjaśniła, że na początku naboru wniosków do funduszu, czyli 1 marca 2023 roku, dostępna kwota środków wynosiła 821 936 755,78 zł. Natomiast na koniec okresu naboru, czyli 31 sierpnia 2023 roku, pozostało do rozdysponowania jeszcze 160 566 521,66 zł.

Z raportu Ministerstwa wynika, że w ciągu sześciu miesięcy od uruchomienia naboru (od 1 marca do 31 sierpnia 2023 r.) wpłynęło 424 wnioski o wsparcie finansowe z RFRM. Łączna suma wymienionych we wnioskach kwot przeznaczonych na wsparcie wyniosła 1 256 411 195,72 zł.

Największe dofinansowanie uzyskały projekty związane z budownictwem mieszkaniowym. Wśród nich była budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z miejscem na działalność usługową w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej (18 656 000 zł), realizacja czterech kompleksów mieszkalnych w Boguchwale z dodatkową inwestycją w infrastrukturę towarzyszącą (16 512 178,14 zł), budowa bloków mieszkalnych na terenie gminy Brzeg w ramach projektu „Inwestycja nr 1” (16 000 000 zł), stworzenie osiedla Zakole Dunajca w Nowym Sączu z wyposażeniem dodatkowym oraz drobnymi elementami architektury (13 500 000 zł) oraz projekt w Wieliszewie, który zakładał zaprojektowanie i wykonanie budynków mieszkalnych w ramach programu SIM (13 156 974,42 zł).