Rozstrzygnięcie przetargu na zbiórkę odpadów w Tomaszowie Mazowieckim

W lipcu br., gmina Tomaszów Mazowiecki, będąca jednostką administracyjną na wsi, rozpoczęła proces przetargowy dotyczący usług związanych z gromadzeniem odpadów. Celem było znalezienie firmy, która zajmie się zbieraniem nieczystości z nieruchomości usytuowanych na terenie tej gminy wiejskiej. Ostatecznie, w końcu sierpnia, został upływ terminu powołanego do składania ofert. Z zebranych danych wynika, że prawdopodobnie jest to pierwsza sytuacja, gdy odbiór śmieci z nieruchomości wiejskich w okolicy zostanie powierzony firmie miejskiej, a nie prywatnej. Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze był koszt proponowanej usługi. Jak się okazało, firma ZGWiK była tym razem bezkonkurencyjna, bijąc konkurencję różnicą wynoszącą ponad pół miliona złotych.

Postępowanie przetargowe podzielone zostało na dwie części. Pierwsza część obejmowała odpowiedzialność za odbiór odpadów, natomiast druga – zarządzanie punktem selektywnego odbioru odpadów. W odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe, gmina otrzymała trzy propozycje. Pierwszą ofertę złożył dotychczasowy operator, czyli firma Eneris, drugą zgłosiła wspomniana już wcześniej firma ZGWiK, a trzecią – firma Ekom, mająca siedzibę w Nowinach. Przed przystąpieniem do postępowania przetargowego, gmina musiała poinformować o kwocie, którą planuje przeznaczyć na realizację usługi w nadchodzącym roku. Kwota ta wyniosła 3 618 520,12 PLN brutto. Spośród trzech otrzymanych ofert, tylko ta przedstawiona przez ZGWiK była zbliżona do pierwotnie założonego budżetu i wynosiła 3.713 tys. zł. Firma Eneris zaproponowała świadczenie usługi za 4.258 tys. złotych, natomiast trzecia oferta była jeszcze wyższa. Oszczędność rzędu pół miliona złotych to duża korzyść dla mieszkańców gminy, które odzwierciedli się na comiesięcznych rachunkach oraz deklaracjach opłat.