Obrady komisji rady miejskiej w sprawie czynszów

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zdecydowano, że prezydent Tomaszowa złoży wniosek o środki na budowę mieszkań przy ulicy Chopina w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Dodatkowo czynsze za mieszkania komunalne TTBS w 2023 roku nie wzrosłyby o wskaźnik inflacji 14,4 procent. Dyskusja trwała jednak kilka godzin, a w końcu opozycyjni radni KO opuścili salę obrad, utrudniając osiągnięcie kworum, które było niezbędne do przeprowadzenia głosowania.

28 lutego 2023 roku prezydent Marcin Witko zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w celu zatwierdzenia wniosku o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego dla Inicjatywy Mieszkań Społecznych SIM. Wnioskowana kwota to 5 milionów 250 tysięcy złotych na potrzeby utworzenia 150 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Chopina w Tomaszowie. Ponadto burmistrz zaproponował nieplanowaną uchwałę o utrzymaniu stawek czynszu w mieszkaniach komunalnych na takim samym poziomie jak w 2022 roku. Wieloletni plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem Tomaszowa nakłada na burmistrza obowiązek corocznego podnoszenia czynszów w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług, który według danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł 14,4 procent.