Nowy komendant policji w Tomaszowie

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim powitała nowego szefa. Młodszy inspektor Tomasz Jędrzejczyk został wyznaczony na pełniącego obowiązki komendanta w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego nadinspektora Szymona Hermana.

Tomasz Jędrzejczyk urodził się w Łodzi w 1970 roku, a swoją karierę w Policji rozpoczął pierwszego grudnia w 1990 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w latach 1992-1997 uzyskał tytuł magistra administracji, a w latach 1999-2001 ukończył uzupełniające studia prawnicze. W latach 1990-1991 pracował jako referent w Komisariacie Policji w Sulejowie, a od 1991 do 1996 roku był policjantem w Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Piotrkowie Tryb. Następnie Jędrzejczyk w latach 1997-1998 pełnił funkcję oskarżyciela publicznego w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Piotrkowie Tryb. a od 1998 do 1999 roku był starszym asystentem w Wydziale Kryminalnym tej samej komendy. Następnie w latach 1999-2000 pracował jako specjalista w Sztabie Straży Miejskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Piotrkowie Tryb. oraz w latach 2000-2005 jako specjalista ds. organizacji służby Sztabu Policji tej samej komendy.