Gmina Ujazd oficjalnie odzyskała prawa miejskie

Pierwszego dnia stycznia 2023 roku Ujazd ponownie uzyskał status gminy. Aby uczcić to wydarzenie, burmistrz Artur Pawlak wraz z innymi zaproszonymi osobami odsłonił przed Urzędem Miejskim nowe tablice.

Drugiego stycznia przed Urzędem Miejskim w Ujeździe odbyła się konferencja prasowa, która uświetniła tę doniosłą okazję. Artur Pawlak, który do tej pory pełnił funkcję burmistrza, a od tego momentu będzie burmistrzem Ujazdu, wraz z zaproszonymi osobami odsłonił nowe tablice, stojąc przed niedawno odrestaurowanym budynkiem.

Na spotkaniu z mediami naukowiec Jarosław Cielebon przypomniał kulisy Ujazdu i warunki, w jakich został on pozbawiony praw miejskich, a stało się to – w taki sam sposób, jak w przypadku wielu innych miast regionu – na mocy dekretu rosyjskiego cara w 1870 roku, w odpowiedzi na zaangażowanie jego mieszkańców w powstanie styczniowe.

Obecny na uroczystości wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński przypomniał, że pierwszego stycznia w województwie łódzkim dokładnie cztery miasta odzyskały przywileje miejskie, tracąc je z tego samego powodu co Ujazd.