Jan Dorociak zostanie odpowiednio upamiętniony – jego imieniem nazwą halę sportową

Radni powiatowi Komitetu Wyborczego Marcina Witko złożyli wniosek o nadanie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1, czyli Mechanikowi, imienia Jana Dorociaka.

Radni powiatowi związani z Komitetem Wyborczym Marcina Witko zaproponowali, aby hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1, czyli Mechaniku, nosiła imię Jana Dorociaka. Janowi Dorociakowi, wieloletniemu dyrektorowi Mechanika, przypisuje się dynamiczny rozwój szkoły. Choć wiele osób buntuje się na myśl o nadawaniu skwerom, ulicom i innym terenom publicznym imion osób, chcemy zmienić tę politykę. Jesteśmy przekonani, że powinniśmy łączyć ważne osoby w lokalnym społeczeństwie z miejscami, w których bywały, jako sposób ich uhonorowania. Dyrektor Magister Jan Dorociak był nie tylko kompetentnym kierownikiem, ale także osobą niezwykle cenioną i lubianą przez uczniów, zawsze chętną do pomocy.

Jan Dorociak był dyrektorem szkoły od dłuższego czasu. Został wybrany przez władze oświatowe w 1970 roku do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Szkoły Rzemiosł Budowlanych. Funkcję dyrektora szkoły pełnił do swojej śmierci w 1989 roku.