Czas wybrać patronów nowych rond

W Tomaszowie Mazowieckim powstały właśnie dwa nowe ronda. Jedno znajduje się na zbiegu ulic Mireckiego i Szczęśliwej a drugi na głównym skrzyżowaniu w dzielnicy Białobrzegi. Tradycja nakazuje, aby rondo miało swojego patrona.

Mimo że mówimy o drodze wojewódzkiej, to decyzja należy do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Konieczne jest więc przyjęcie uchwały, która ostatecznie zakończy te sprawę.

Istnieje też alternatywny tryb. Władze miasta mają prawo ogłosić konsultacje, dzięki czemu większe grono decyduje o nadaniu nazwy nowemu rondu. W przeszłości jednak różnie z tym bywała i radni wolą bezpieczniejszą opcję.

Pierwsze petycje

Urząd Miasta otrzymał już pierwsze petycje dotyczące nazw dla nowych rond. Jedną z nich przysłało Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego. Reprezentujący tę organizację Michał Jodłowski zaproponował, aby nowemu rondu nadać imię Joanny Kulmowej. W 2012 r. Poetkę tę uhonorowano tytułem honorowego obywatela Tomaszowa Mazowieckiego.

Inna propozycja wyszła od znanego tomaszowskiego regionalisty Jarosława Pązika. Uznał, że patronem ronda powinna być osoba silnie związana z Białobrzegami. Zaproponował więc ostatniego właściciela majątku Mariana Szymańskiego.

Problematyczna kwestia nazwania ronda

Nadanie odpowiedniego patrona rondu to wbrew pozorom bardzo poważna kwestia. Wielu ludzi jest przywiązanych do określonych postaci historycznych oraz lokalnych person. Jeśli patronem zostaje ktoś, kto nie cieszy się sympatią w określonej części społeczeństwa, może problem.

Przykładem takiego problemu może być niedawna sprawa z rondem Dmowskiego w Warszawie. Część aktywistów społecznych chciała zmienienia nazwy ze względu na poglądy Romana Dmowskiego, które w ich mniemaniu były zacofane i szkodliwe.

Takie sytuacje mają miejsce też innych częściach Polski. Chociażby we Wrocławiu otwarto Rondo im. WOŚP. Wiele osób ma negatywny stosunek do tej organizacji oraz ich założyciela Jurka Owsiaka. Jak widać nawet takie pozornie błahe kwestie potrafią wzbudzić kontrowersje.