inwestycje unijne

Inwestycje unijne w Tomaszowie Mazowieckim

Inwestycje unijne w Tomaszowie. Jak wygląda ich stan obecnie?

Inwestycje unijne są dziś jednym z głównych źródeł rozwoju miast. Odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej powiat tomaszowski zrealizował 860 projektów. Oczywiście nie wszystkie pokryła w stu procentach Unia. Dużo pieniędzy pochodziło ze środków własnych samorządów i prywatnych firm. Jak wygląda dzisiaj stan tych projektów?

Inwestycje takie zawsze są źródłem kontrowersji, ponieważ jest wiele osób, które są przeciwne współpracowania z Unią. Niektórzy nawet są całkowicie przeciwko obecności w niej Polski. Mimo to ze środków unijnych korzystamy i są one podstawą wielu inwestycji. Dzięki niej tomaszowskiemu samorządowi udawało się wspierać infrastrukturę oświatową oraz prowadzić wiele różnych programów.

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowiecki

Jedną z ważniejszych inwestycji było stworzenie Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Wydano na to 22 mln zł, z czego większość środków pochodziła z funduszy unijnych. Czym dzisiaj zajmuje się centrum? Między innymi profilaktyką w zakresie zdrowia dzieci. W tamtym roku w maju centrum promowało chodzenie z dzieckiem do doktora. W podobnym okresie jego zarząd promował także zapobiegania rozsiewania drobnoustrojów. Oczywiście działalność tego ośrodka nie ogranicza się tylko do wspierania zdrowa dzieci. Organizuje się w nim także warsztaty i grupowe zabawy. Przykładem mogą być zajęcia taneczna i teatralne.

Środki unijne na rzecz edukacji

Dużo pieniędzy wydała też Unia na termomodernizację tomaszowskiego Zespołów Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Dzięki temu młodzież z Tomaszowa mogła pobierać naukę w lepszych warunkach, co przekłada się nie tylko na ich komfort psychiczny, ale też na efekty nauki. Środki unijne bardzo często wykorzystuje się na cele edukacyjne, takie własnie jak modernizacja placówek dydaktycznych. Oczywiście w innych szkołach również realizowano projekty, np. ZSP nr 3 (tzw. samochodówka) otrzymała Centrum Kształcenia Praktycznego, na które wydano 20 mln złotych.