ujazd

Ujazd walczy o odzyskanie praw miejskich

Ujazd – Czy będzie mieć prawa miejskie?

Ujazd jest gminą, która stara się o przywrócenie jej praw miejscu. Zależy na tym wójtowi Arturowi Pawlakowi, który wspomina o korzyściach takiego rozwiązania. Chodzi tutaj między innymi o dostęp do większych środków. Szczególnie mamy na myśli sport, edukację czy infrastrukturę. Dzięki prawom miejskim gmina mogłaby naprawdę się rozwinąć, co byłoby wielką korzyścią dla mieszkańców. Jak potoczy się dalej ta sytuacja i co stoi na przeszkodzie uzyskaniu praw miejskich?

Gmina Ujazd – prawa miejskie

Oprócz bezpośrednich środków finansowych nadanie praw miejskich miałoby dać wiele możliwości gminie. Wzrósłby znacznie jej prestiż a dotego więcej inwestorów byłaby zainteresowana inicjatywami na jej terenie.

Artur Pawlak podkreśla, że gmina i tak bardzo się rozwinęła prze ostatnie lata. Szczyci się swoimi sukcesami choćby w kwestii realizacji wielu inwestycji. To ważne, aby dbać o modernizację i rozwój infrastruktury. Jest to nie tylko dobre wizerunkowo, ale także poprawia codzienne życie mieszkańców. Według wójta jednak prawdziwy rozwój może nastąpić dopiero po uzyskaniu praw miejskich. Co jeszcze wiemy rozwoju gminy?

Wykorzystanie funduszy unijnych

Wójt Pawlak podkreśla, że samorządowi przez wiele lat udawało się bardzo rozsądnie korzystać w funduszy unijnych. To bardz dobrze, że samorządowcom udaje się dostrzeć jak ważna jest właściwa polityka względem wykorzystania funduszy. W końcu jeśli Ujazd dostanie prawa miejskie, dostęp do takich funduszy będzie dużo większy.

Potrzeba więc będzie dobrych samorządowców, którzy będą potrafili je wykorzystać. Wszystko zapowiada się na to, że wójt razem z innymi są w tym naprawdę dobrzy. Można więc przypuszczać, że jeśli powierzy im się dużo większą odpowiedzialność, to będą w stanie ją unieść.

Ujazd miał prawa miejskie ponad 150 lat temu, lecz je utracił. Teraz chodzi o to, aby móc je wreszcie odzyskać. Dzięki pozyskaniu nowych funduszy będzie można chociażby wyremontować kamienice i ulice. Wyremontowanie kamienic może zapewnić dużo lepsze warunki mieszkańcom. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy w takich kamienicach prowadzą swój interes.

Remont ulic i kamienic

Jeśli zaś chodzi o ulice, to najważniejsze jest tutaj bezpieczeństwo. Często dochodzi do sytuacji, gdy powodem wypadku na drodze jest niewłaściwy stan ulic. Wystarczy, ze kierowcy nie uda się odpowiednio ominąć dziury i już bardzo łatwo o zderzenie. Kierowcy, którzy chcą bezpiecznie dotrzeć do pracy lub załatwić inne ważne sprawy, zasługują na to, aby tam bezpiecznie dotrzeć.

Historyczne dziedzictwo

Wójt odnosi się do czasów zamierzchłych, a konkretnie do XIII w. To wtedy po raz pierwszy pojawiły się wzmianki o Ujeździe, a konkretnie chodzi o rok 1283. Ok. półtora wieku później król Władysław Jagiełło nadał prawa miejskie Ujazdowi. Sytuacja jednak zmieniała się na przestrzeni wieków i przykładem tego jest rok 1870. Co się wtedy stało? Ujazd miał w tamtym czasie jedynie 1200 mieszkańców i uznano go za wieś. Podobny los spotkał wiele innych miejscowości, należących do Królestwa Kongresowego.