konkurs

Konkurs dla uczniów zainteresowanych środowiskiem

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs to często okazja dla ucznia, aby się pokazać i zdobyć uznanie. Również branie udziału w takich rywalizacjach może przygotowywać dziecko, to podejmowania podobnych wyzwań w życiu dorosłym. Wszak konkursy takie są czymś więcej niż przygotowaniem się kartkówki czy sprawdzianu. Wymagają one dodatkowej wiedzy albo szczególnej dozy kreatywności. Wszystko też oczywiście zależy od tego, jaka jest tematyka oraz forma.

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim zajmuje się organizowaniem konkursów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Takim wydarzeniem jest „Eko-arbuz”. Do udziału zaproszeni są wszyscy uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. Co ciekawe, cała potrzebna wiedza, do wzięcia udziału w konkursie ma być oparta o podręczniki szkolne. Nie będzie to więc „wiedza z kosmosu”, a wydarzenie będzie szansą dla najlepszych uczniów na zabłyśnięcie.

Cel konkursu

O co w ogóle chodzi w tych zawodach? Przede wszystkim celem jest promowanie wiedzy na temat ekologii. Uczestnik powinien rozumieć, jakie zależności występują między organizmami, a środowiskami w jakich występują. Cenne będzie również rozeznanie zagrożonych terenów a także gatunków, które podlegają ochronie. Głownie chodzi o Spalski Park Krajobrazowy i Sulejowski Park Krajobrazowy. Chodzi tu więc nie tylko o promowanie wiedzy ogólnej o środowisku, ale też ujęcie jej w konkretnym kotekście lokalnym.

Ważne jest w całej tej inicjatywie tworzenie atmosfery zdrowej reywalizacji. Wszystko po to, aby uczeń przyzwyczaił się do samodzielnej i systematycznej pracy oraz poznał, czym jest satysfakcja płynąca z własnego systemu. Podczas udział uczeń będzie mógł rozwijać swoją kreatywność i utrwalić zdobytą w szkole wiedzę.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia musi dokonać rodzic albo prawny opiekun ucznia. Aby to zrobić, trzeba pobrać odpowiednie załączniki z oficjalnej strony szkoły. Chodzi tu o kartę zgłoszeniową, a także specjalny wzór oświadczenia. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, aby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz wziąć udział w promowaniu świadomości na temat środowiska.