morsy

Rezerwat Niebieskie Źródła

Wśród pasjonatów podróży znaleźć można wiele osób, które z rozmiłowaniem pragnie cieszyć się naturalnym pięknem przyrody. Właśnie dla nich idealnym miejscem będzie rezerwat Niebieskie Źródła, czyli wyjątkowe miejsce położone w dolinie Pilicy w pobliżu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. W tym niezwykle pięknym rezerwacie znaleźć możemy wyjątkowe m.in. wywierzyska krasowe. Sam rezerwat powstał 50 lat temu, aby chronić ten niesamowity, obejmujący ok. 29 ha obszar. To właśnie tu znaleźć można ponad 400 różnorodnych gatunków roślin naczyniowych, w tym okazy, które poddane są ścisłej ochronie.

Rezerwat Niebieskie Źródła – zwierzęta

Miłośnicy zwierząt z pewnością powinni odwiedzić to urokliwe miejsce. W rezerwacie Niebieskie Źródła zwierzęta stanowią iście wyjątkową plejadę różnorodności. Znaleźć tu można około 75 gatunków ptaków, wśród których zdecydowanie wyróżnia się ubarwiony remisz, zimorodek oraz wiele gatunków kaczek. Herbowym elementem rezerwatu z pewnością jest słynna kaczka krzyżówka. Jeśli jednak ktoś poszukuje zwierząt wodnych, w rezerwacie Niebieskie Źródła znajdzie niewielką ich liczbę. Wody rezerwatu nie są zbyt gościnne dla ryb, choć okoliczne tereny obfitują w wiele ssaków. Wśród nich wyróżnić można m.in. łasicę łaskę, nornicę rudą, szczura wędrownego, a nawet piżmaka. Jakie zwierzęta możemy tu jeszcze znaleźć? Wyróżnić należy kaczkę ohara, cyraneczkę oraz gągoła. Spotkać można w rezerwacie Niebieskie Źródła zwierzęta z pobliskich lasów m.in. sarny.

Rezerwat Niebieskie Źródła – zagrożenia

Podobnie jak w przypadku wielu innych rezerwatów, od lat przyrodnicy podejmują szczególne starania, aby w pełni bezpieczne było otoczenie rezerwatu Niebieskie Źródła. Zagrożenia dla tego wyjątkowego i pięknego miejsca wynikają bezpośrednio z faktu, że tuż obok znajduje się miasto. Oznacza to, że największym zagrożeniem dla ostoi jest właśnie zabudowa jej bezpośredniego otoczenia. Innym niebezpiecznym faktem jest okresowe wysychanie małych zbiorników wodnych, a także niszczenie przez spacerowiczów runa leśnego. Każdy miłośnik podróży doskonale będzie zdawać sobie sprawę z tego, jak istotne jest zadbanie o to, aby nikt nie naruszał naturalnej przestrzeni tak wyjątkowych miejsc, a wszelkiego rodzaju zwiedzanie koniecznie powinno przebiegać z zachowaniem należytej ostrożności.

Rezerwat Niebieskie Źródła – jak dojechać?

Dojazd do tego niezwykle pięknego miejsca jest prostszy, niż mogłoby się to wydawać. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, jaka jest lokalizacja rezerwatu Niebieskie Źródła. Jak dojechać do tego pięknego zakątka doliny Pilicy? Skierować się musimy w pierwszej kolejności do południowo-wschodniej części Tomaszowa Mazowieckiego. Oznacza to, że sam dojazd do tego wyjątkowego miejsca nie stanowi większej trudności. Wystarczy przyjechać od Tomaszowa Mazowieckiego i skierować się w kierunku rzeki. Następnie wystarczy skorzystać z proponowanych ścieżek spacerowych bądź rowerowych, dzięki którym możliwe będzie podziwianie piękna tego wyjątkowego rezerwatu, a jednocześnie zadba się o to, aby nie naruszyć jego cudownego stanu.

Rezerwat Niebieskie Źródła – atrakcje

Rozrywki z pewnością nie zabraknie dla ludzi żądnych wyjątkowych atrakcji. W tym celu warto przyjrzeć się wywierzyskom krasowym, które zawierają w sobie wciąż pulsujące gejzery. W rezerwacie Niebieskie Źródła atrakcja ta zapewnia wyjątkowy widok piasku intensywnie podrzucanego przez źródlaną wodę. Z pewnością niewątpliwą atrakcją jest również wyjątkowa barwa wód Niebieskiego Źródła. Wody zależnie od stanu pogody, zachmurzenia oraz nasłonecznienia są w stanie mienić się różnorodnymi barwami łączącymi niebieski, błękit oraz zieleń. To wyjątkowe zjawisko ma charakter optyczny, odbijając od dna fale niebieskie oraz zielone. Niezwykle bogata flora i fauna tego miejsca sprawiają, że choć cały rezerwat znajduje się tuż przy mieście, niezwykle łatwo przyjdzie nam zapomnieć o tym fakcie, a w zamian będziemy mogli z powodzeniem delektować się łagodnym i przyjemnym otoczeniem rezerwatu Niebieskie Źródła.