Przyznano dotację na cmentarz wojenny

Na cmentarzu wojennym w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Smutnej znajduje się pomnik upamiętniający polskich żołnierzy z 45 Pułku Dywizji Piechoty Armii „Prusy”, którzy polegli w obronie Tomaszowa Mazowieckiego 6-7 września 1939 roku. W tym miejscu również spoczywa dowódca płk Stanisław Hojnowski, który we wrześniu 1939 roku dowodził 45 Pułkiem Piechoty Strzelców Kresowych.

Dotacja na cmentarz wojenny

Środki w wysokości 136.600 złotych zostały przeznaczone przez Wojewodę łódzkiego na dotację cmentarzy wojennych oraz utrzymanie grobów. Otrzymane środki mają zostać przeznaczone na kontynuację remontu wojennego cmentarza w Tomaszowie Mazowieckim oraz na jego konserwację i konserwację wojennych kwater, które położone są na cmentarzach tj. rzymskokatolicki i prawosławny przy ulicy Smutnej.

Fundusz z budżetu Wojewody Łódzkiego ma zostać przekazany w formie dotacji celowej. Podstawą do tego jest zawarte porozumienie w sprawie powierzenia zadań, które dotyczą utrzymania cmentarzy wojennych, oraz grobów, które ma zostać zrealizowane w I kwartale 2021 roku.

Cmentarz miejscem wielu uroczystości upamiętniających

Pośród rocznicowych uroczystości, jakie odbywają się na cmentarzu wojennym przy ulicy Smutnej, w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się rocznica zakończenia II wojny światowej. Jej data przypada na 8 maja 1945 roku i był to największy zbrojny konflikt w całej historii świata. Na rocznicy tej uczestnikami są żołnierze, byli kombatanci, młodzież, przedstawiciele instytucji czy władz powiatu i miasta, czy organizacji, oraz mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego.

Obchodzoną rocznicą na tym cmentarzu jest również wybuch Powstania Warszawskiego. Podczas tej uroczystości usłyszeć można sygnał syren miejskich oraz sygnał syreny wozu bojowego. Podobnie jak na uroczystości rocznicy zbrodni katyńskiej na cmentarzu wojennym odgrywany jest i śpiewany hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Warty honorowe w obu uroczystościach są pełnione przez żołnierzy.