Pałac Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim

Jeśli wybierasz się w strony województwa łódzkiego, warto dowiedzieć się, co można jeszcze zobaczyć w okolicach miasta Łódź. Pałac Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim to obiekt, który co roku cieszy się coraz większą liczbą turystów, którzy przyjeżdżają tutaj, aby poznać sekrety XIX-wiecznego pałacu. Obiekt powstał w 1812 roku jako letnia rezydencja rodziny, główną zaś siedzibą był Pałac zlokalizowany w Ujeździe. Na początku pałac oddawał charakter stylu klasycystycznego, ponieważ jego pomysłodawcą był architekt Lessel – polski przedstawiciel klasycyzmu niemieckiego pochodzenia. Pięć lat później została dobudowana do pałacu oranżeria, później powstała kaplica pałacowa oraz wieża. Obiekt był w pełni gotowy w 1930 roku i służył jako rezydencja Ostrowskich do II wojny światowej. Po zakończeniu wojen Pałac Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim został zrekonstruowany i obecnie znajduje się w nim Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego.

Pałac Ostrowskich – Tomaszów Mazowiecki i jego historia

Miasto położone nad rzeką Pilicą w województwie łódzkim zaczęło powstawać końcem XVIII wieku. Stosunkowo nie tak długo po jego pierwszych wzmiankach miasta, powstał tutaj Pałac Ostrowskich. Tomaszów Mazowiecki samo w sobie robi duże wrażenie wśród odwiedzających. To jedno z największych miast w całym województwie łódzkim. W jego okolicach przepływają aż cztery rzeki: Czarna, Pilica, Piasecznica oraz Wolbórka. To właśnie nad ostatnią rzeką powstała niewielka osada, w której zamieszkali pracownicy wielkiego pieca hutniczego, który został wybudowany przez hrabiego Tomasza Ostrowskiego. Byli oni zatrudnieni przy wytopie żelaza. Ta historia stanowi źródło odkrycia złóż syderytowych rud żelaza, które zostały odkryte niedaleko wsi Nieborów. Początkiem XIX wieku osada nad rzeką Wolbórka trafiła w ręce Antoniego Ostrowskiego – syna założyciela, który wybudował Pałac Ostrowskich. Tomaszów Mazowiecki cieszy się dużym uznaniem wśród turystów ze względu na znajdujące się na terenie obiektu Muzeum Regionalne z bogatą ekspozycją.

Muzeum Regionalne w miejscu Pałac Ostrowskich – Tomaszów Mazowiecki

Wikipedia cieszy się dużym zasobem informacji związanych Pałacem Ostrowskim. Na terenie obiektu obecnie znajduje się Muzeum Regionalne, które posiada ciekawe wystawy etnograficzne, przyrodnicze, archeologiczne oraz nawiązujące do historii miasta Tomaszów Mazowiecki. Wikipedia opowiada krótko na temat poszczególnych wystaw na terenie XIX-wiecznego Pałacu. Największym zainteresowaniem cieszy się ekspozycja etnograficzna, która w bardzo ciekawy sposób przedstawia obyczaje ludowe Tomaszowa na przestrzeni XIX i XX wieku. Wystawa umożliwia poznanie kultury dawnych mieszkańców miasta, poprzez prezentację w sposób chronologiczny stroi, przedmiotów, narzędzi, a także możecie zobaczyć tutaj piękne rękodzieła wykonane przez ludowych mieszkańców.

Pałac Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim – historia muzeum regionalnego

Muzeum w mieście Tomaszów Mazowiecki powstało w roku 1927 wedle idei prof. Tadeusza Seweryna, który posiadał w swoich prywatnych mieszkaniach zbiory etnograficzne dawnej ludności Tomaszowa. W wyniku wybuchu wojny, w 1939 roku lokal Muzeum trafił w ręce wojsk niemieckich, w związku z czym zbiory etnograficzne na terenie obiektu uległy niemal całkowitej destrukcji. Zostało zaledwie 73 eksponatów z 1739, z czego 60 obejmowało zakres etnografii. Początkowo po otwarciu muzeum, ekspozycje były prezentowane w pomieszczeniach szkolnych. W roku 1950 oficjalną siedzibą wystaw muzealnych został Pałac Ostrowskich. Tomaszów Mazowiecki ze względu na obecną w nim siedzibę rodziny Ostrowskich był bardzo rozpoznawalnym miastem na terenie województwa łódzkiego. Już w roku 1951 otworzono pierwszą wystawę etnograficzną, która cieszyła się dużą ilością odwiedzających. Muzeum Regionalne funkcjonuje do dnia dzisiejszego oraz wzbogacony został o dodatkowe wystawy przedstawiające dzieje historyczne i archeologiczne miasta. Na terenie muzeum można również podziwiać ekspozycję pięknej fauny środkowego dorzecza Pilicy, którą ukazuje wystawa przyrodnicza.