Program Rozwój Lokalny w Tomaszowie Mazowieckim

4 września upłynął termin, do którego mieszkańcy, instytucje pozarządowe i organizacje społeczne mogły zgłaszać swoje pomysły do dokumentów strategicznych w ramach programu Rozwój Lokalny. W Tomaszowie Mazowieckim zebrano łącznie 29 kart – 17 od instytucji publicznych, 9 od mieszkańców i 3 od organizacji pozarządowych.

Są pomysły – czy będzie ich realizacja?

9 i 11 września w Tomaszowskim urzędzie gminy zebrała się, składająca z przedsiębiorców, inwestorów i samorządowców rada rozwoju, która podjęła się oceny i wyboru konkretnych pomysłów. Analizie poddany został każdy wniosek, a następnie po dokładnej ocenie wszystkich propozycji zgodnie z wytycznymi programu, wybranych zostało kilka, nad którymi kontynuowane będą prace.

Jak można się domyślić, każdy z pomysłów znacząco różnił się od innych. W ramach projektu zostały zaproponowane zarówno działania mające chronić i rozwijać zieleń miejską, jak i te gwarantujące wsparcie dla seniorów.Z petycji wynika również, że ważne jest, aby podnieść automatyzację i cyfryzację miejskich urzędów, a także poprawić jakość wydarzeń kulturowych w Tomaszowie Mazowieckim i jego okolicach.