Najciekawsze świątynie Tomaszowa

W Tomaszowie znajduje się wiele miejsc wartych odwiedzenia. Dziś skupimy się jednak na miejscach dawnego lub obecnego kultu religijnego,

Cztery świątynie, które warto odwiedzić.

Białobrzegi to dzielnica Tomaszowa Mazowieckiego, w której znajduje się zasługujący na uwagę obiekt kulu religijnego. Jest to drewniany kościół pod wezwaniem św. Marcina. Według niektórych źródeł już w XVI wieku stał tu kościółek, a po jego zniszczeniu w 1746 roku wybudowano obecną świątynię.

Jest to przykład jednonawowej budowli o zrębowej konstrukcji. Wewnątrz podziwiać można wspaniałe dzieła sztuki religijnej: barokowe ołtarze z elementami sztuki ludowej, ambonę, pełen zdobień chór, a także bogato zdobioną figurkę Matki Boskiej. Obecnie świątynia nie jest już miejscem kultu religijnego. Pełni rolę zabytku i atrakcji turystycznej.

W okolicach centrum łatwo trafić do innej budowli tego typu. Jest to wybudowany w latach 1862-64 kościół im. św. Antoniego Padewskiego. Początkowo skromny kościółek rozbudowany został na początku XX wieku. Ołtarz główny przedstawia rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego i obraz św. Stanisława. Oprócz niego znajdziemy wewnątrz cztery ołtarze boczne. Chwile uwagi warto poświęcić drewnianej, bogato zdobionej ambonie czy wspiąć się na chór i obejrzeć kunsztownie wykonane organy.

Przy rynku znajduje się kolejna budowla sakralna, cerkiew św. Mikołaja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Murowana cerkiew z czterema wieżyczkami zaprojektowana w stylu neorosyjsko-bizantyjskim posiada charakterystyczny dla prawosławia klimat.

Ostatnią świątynią w Tomaszowie Mazowieckim, którą warto odwiedzić jest kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela, wybudowany w latach 1899-1902. Wewnątrz zobaczyć można obraz W. Gersona „Spotkanie Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną”, a także marmurową chrzcielnicę i 31-głosowe organy.