Lokalny rozwój miasta

Rozwój Lokalny to jeden z programów organizowanych przez władze miasta. Udział biorą w nim wszyscy, czyli mieszkańcy, instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa. Do niedawna, a dokładniej mówiąc do 4 września mogli oni zgłaszać propozycje i pomysły, które organizuje się w ramach programu.

Programy mogły różnić się między sobą, jednakże ich podstawowa rola polegała na wzmocnieniu spójności społecznej oraz gospodarczej. Zwracano też uwagę na ochronę środowiska oraz podniesienie standardów życia osób, które mieszkają w mieście.

Nikt nie zawiódł, gdyż pojawiło się aż 29 pomysłów. Rada Rozwoju bardzo dokładnie zapoznała się z wszystkimi sugestiami oraz pomysłami, aby w dalszej kolejności wysunąć odpowiednie wnioski oraz rozpocząć konkretne działania. To jednak cały czas nie koniec pracy. W oparciu o uzyskane karty możliwe stanie się rozpoczęcie konkretnych przedsięwzięć, które poprawią życie mieszkańców oraz stan środowiska.

Jakie kwestie poruszono w projektach?

W projektach największą uwagę zwrócono na konieczność pomocy osobom w starszym wieku oraz niepełnosprawnym. To o nich zapomina się w pierwszej kolejności, a jednocześnie potrzebne jest im największe wsparcie. Ludzie wskazali na potrzebę organizowania atrakcji, które umilą czas mieszkańcom oraz skłonią do ruszenia się z domów. Z kolei, kiedy wziąć pod uwagę środowisko, w kartach zwracano największą uwagę na konieczność rozbudowania ścieżek rozwojowych oraz zastosowania nowej komunikacji miejskiej. Nauka dzieci w kwestii ekologii także została wspomniana. Część wniosków dotyczyła konieczności skorzystania z nowszych technologii w Urzędzie Miasta. E-usługi cieszą się ogromną popularnością w innym miastach i Tomaszów również powinien iść z duchem czasu. Sam urząd nie wspiera osób, które nie poruszają się swobodnie, to również trzeba mieć na uwadze. Usługom kulturalnym w mieście można sporo zarzucić, dlatego trzeba uczynić wszystko, aby podnieść ich standard. Wszystkie te uwagi zostały pilnie przeczytane oraz rozpatrzone. W dalszej kolejności należy tylko oczekiwać rezultatów działań władzy.

Tomaszów, miasto, rozwój