Nowe porozumienie gwarantuje dodatkowe patrole policyjne na terenie gminy Ujazd

Młodszy inspektor Tomasz Jędrzejczyk, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz Burmistrz miasta Ujazd, Artur Pawlak, doszli do porozumienia. Na mocy tego aktu prawnego, mieszkańcy i turyści odwiedzający gminę Ujazd mogą spodziewać się większej obecności patroli policyjnych, realizowanych jako część służb ponadnormatywnych. Zasady wystawiania tych służb zostaną określone na podstawie ciągłej analizy potencjalnych zagrożeń, a ich głównym celem będzie skuteczne zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gminy.

Podpisane porozumienie ma na celu aktywną walkę z przestępczością i poprawę ogólnego porządku publicznego. Zgodnie z dokumentem, od 21 czerwca do 30 listopada 2024 roku, liczba patroli policyjnych zostanie zwiększona w miejscach szczególnie narażonych na działalność przestępczą oraz wymagających dodatkowego nadzoru ze strony policji. Taka strategia ma przyczynić się do podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Ujazd.

Porozumienie przewiduje również, że Gmina Ujazd, poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi, przekaże sumę 15 400 zł na finansowanie dodatkowych patroli. Te środki zostaną przeznaczone na rekompensatę dla funkcjonariuszy za służby realizowane poza standardowym czasem pracy.

Dodatkowe patrole będą głównie wykonywane w weekendy, a ich precyzyjny harmonogram oraz lokalizacja (obejmująca teren miasta i gminy Ujazd) zostaną ustalone na podstawie bieżącej analizy ryzyka.