Podsumowanie inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Tomaszowskiego z nowo wybranymi członkami

We wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Powiatu Tomaszowskiego. Tego dnia, zgodnie z protokołem, w obradach uczestniczyli nowo wybrani radni, którzy zostali zaprzysiężeni. Między innymi dokonano również wyboru Starosty, którym – nie po raz pierwszy – okazał się Mariusz Węgrzynowski.

Wielkim zaszczytem obdarzony został Marek Kociubiński, którego wybrano na Przewodniczącego Rady Powiatu. Jego zastępcami zostali Marek Olkiewicz i Krzysztof Biskup. Ponadto stanowisko wicestarosty objął Marek Kubiak. Do zarządu dołączyli także Zofia Szymańska, Michał Czechowicz oraz Elżbieta Łojszczyk, pełniąc tym samym rolę członków zarządu.

Program początkowej sesji Rady był skupiony głównie na formalnościach: zaprzysiężeniu radnych oraz wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu. Zasady mówią, że tego typu obrady powinien prowadzić Radny senior, czyli osoba najstarsza wiekiem, w tym przypadku było to Sławomir Żegota. Wszystkie czynności zostały przeprowadzone w sposób bardzo efektywny i bez komplikacji. Głównymi kandydatami do roli przewodniczącego w tej kadencji byli Michał Jodłowski oraz Marek Kociubiński.