Apel mieszkańców Ulicy Wspólnej do władz lokalnych: potrzebna jest sygnalizacja świetlna

Miejscowi z ulicy Wspólnej w Łodzi wystosowali oficjalne pismo do samorządu województwa łódzkiego, odpowiedzialnego za zarządzanie pobliską ulicą Warszawską. Domagają się oni instalacji sygnalizacji świetlnej, która pozwoliłaby im na wygodniejsze i bezpieczniejsze opuszczanie osiedla podczas godzin szczytu, prowadząc w kierunku centrum miasta.

W celu omówienia tej problematyki, nie tylko mieszkańcy podjęli inicjatywę – współorganizowane przez nich spotkanie z komisją bezpieczeństwa ruchu drogowego odbyło się wczoraj. Wydarzenie gromadziło różnorodną grupę uczestników: obecni byli przedstawiciele policji, straży miejskiej, urzędu miasta i starostwa powiatowego, a także radny Jarosław Batorski.

Mieszkańcy ulicy Wspólnej skarżą się na trudności związane z opuszczeniem osiedla poprzez ulicę Warszawską. Twierdzą, że proces ten potrafi zająć nawet 20 minut podczas szczytu. Są to głównie rodzice dowożący swoje dzieci do miejsc edukacji, jak szkoły czy przedszkola, a także pracownicy zmuszeni do codziennej komunikacji miejskiej.

Biorąc pod uwagę intensywny ruch na ulicy Warszawskiej, spowodowany m.in. bliskością ulicy Ujezdzkiej i wyjazdu na trasę S8, oraz rosnącą ilość funkcjonujących firm, mieszkańcy są zaniepokojeni. Dodatkowe obawy budzi fakt, że niedawno wydano pozwolenie na budowę nowego osiedla domków jednorodzinnych, co najprawdopodobniej jeszcze bardziej pogorszy sytuację.