Tworzenie sieci szlaków rowerowych "Poznaj dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze doliny Krzemionki i Luboczanki"

Celem projektu jest stworzenie złożonej i spójnej sieci ścieżek rowerowych, które wykorzystają różnorodność kulturalną, historyczną oraz przyrodniczą zarówno gminy, jak i całego regionu. Planowany projekt przewiduje powiązanie lokalnych szlaków rowerowych z istniejącą infrastrukturą drogową, tworząc tym samym ciągłą trasę łączącą wiele miejsc o znaczeniu dla kultury i historii.

Trasa rowerowa na terenie naszej gminy ma być połączona z Rawa Mazowiecka, tworząc bezpośrednie połączenie między tymi dwoma obszarami. Od drugiej strony, gmina Lubochnia ma stanowić punkt przejścia do miasta Tomaszów Mazowiecki. Dodatkowo, planowane jest realizowanie kolejnego połączenia, które umożliwiłoby dotarcie do Spały, a następnie do Inowłodza.

Projekt nie ogranicza się tylko do budowy dróg rowerowych. W ramach planów zostanie zbudowana tężnia solankowa oraz pumptrack – specjalistyczna ścieżka przeznaczona do jazdy na jednośladach. Obydwa elementy mają wzbogacić ofertę turystyczną regionu, umożliwiając mieszkańcom i turystom aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.