Nowe rozporządzenie dotyczące wyborów samorządowych ogłoszone w Dzienniku Ustaw

W poniedziałkowy wieczór, w oficjalnym organie państwowym – Dzienniku Ustaw – zostało opublikowane nowe rozporządzenie wydane przez Prezesa Rady Ministrów. Dokument ten nakazuje przeprowadzenie wyborów samorządowych w niedzielę, 7 kwietnia. Według tych przepisów, zgłaszanie list kandydatów na radnych będzie możliwe do 4 marca, natomiast termin zgłaszania kandydatów na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta upływa 14 marca.

Rozporządzenie zaczyna obowiązywać dzień po jego ogłoszeniu, co oznacza oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej. Wszystkie te informacje są precyzyjnie określone w załączonym do rozporządzenia Kalendarzu Wyborczym.

Kalendarz Wyborczy to dokument, który szczegółowo określa daty końcowe dla poszczególnych działań związanych z procesem wyborczym. Zgodnie z tym harmonogramem, 12 lutego jest ostatnim dniem na poinformowanie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

Do godziny 16:00, 4 marca, kandydaci na radnych będą mieli możliwość zgłaszania swoich list do terytorialnych komisji wyborczych. Zgłoszenia te dotyczą wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz rad dzielnic na terenie Warszawy. Jeśli chodzi o zgłoszenia kandydatów na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, to te będą przyjmowane przez gminne komisje wyborcze do godziny 16:00, 14 marca.