</h1>Zaplanowane inwestycje miejskie na sumę 100 milionów złotych – nowe oblicze Tomaszowa Mazowieckiego

Podczas wczorajszej konferencji prasowej, Marcin Witko, prezydent miasta, przedstawił swoje ambitne plany inwestycyjne na nadchodzący rok. Z pewnością Tomaszów Mazowiecki doświadczy znaczących zmian w swojej urbanistycznej strukturze, co podkreśliła jego imponująca prezentacja.

Jednym z kluczowych elementów zapowiedzianych inwestycji są te, które mają na celu wspieranie rodzin. Marcin Witko podkreślił tę kwestię na spotkaniu z mediami, gdzie jako pierwszą z zaplanowanych inwestycji omówił budowę nowego żłobka przy ulicy Kombatantów. To drugi nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców Tomaszowa, który zostanie wybudowany w trakcie jego kadencji samorządowej.

Prezydent nie zapomniał również o ważnym aspekcie, jakim są wynagrodzenia pracowników edukacyjnych. Wspomniał o konieczności zwiększenia płac dla nauczycieli, włączając w to opiekunów w żłobkach i przedszkolach. Poinformował, że Związek Miast Polskich niedawno zaproponował taką inicjatywę. Podkreślił konieczność włączenia do budżetu oświatowego wszystkich publicznych placówek edukacyjnych.