Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów” z Funduszu Patriotycznego

Serdecznie informujemy, iż Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów” osiągnęło sukces w zdobyciu wsparcia finansowego. Wniosek, który został zgłoszony przez Stowarzyszenie, uzyskał zielone światło ze strony Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Są to środki pochodzące z Funduszu Patriotycznego, a dokładnie z edycji programu na rok 2023 pod nazwą „Wolność po polsku”, skierowane na Priorytet II.

Instytut podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania Stowarzyszeniu, które będzie przeznaczone na realizację projektu wpisanego w ramy Priorytetu II. Zadanie to nosi tytuł: „Doposażenie zaplecza logistycznego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 'Batalion Tomaszów'”. Środki, które będą przekazane przez Instytut, pochodzą z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota ta wynosi 15 000,00 zł i stanowi niemal całość kosztów zadania. Precyzyjnie rzecz ujmując, pokryje ona 98,68% całkowitego kosztu projektu, którego wartość szacowana jest na 15 200 zł.