Nadchodzi podwyżka za wywóz śmieci dla mieszkańców

Z początkiem troku 2023 roku mieszkańców okolic Tomaszowa Mazowieckiego czeka większa opłata za wywóz śmieci. Wynika to z ogłoszonego niedawno przetargu na wywóz odpadów. Niestety kwota oferty okazała się wyższa, niż zakładano, dlatego nie udało się utrzymać dotychczasowych kosztów na stałym poziomie.

Z początkiem roku osoby zamieszkujące gminę Tomaszów będą musiały płacić co miesiąc 32 zł od każdej osoby za segregację odpadów, co wcześniej wynosiło 28 zł. Jeśli bioodpady będą wyrzucane do przydomowego kompostownika, opłata zostanie zmniejszona do 28 zł, wcześniej było to 24 zł. Jeśli nie dokonano żadnego rodzaju podziału, koszt wynosi 70 zł – jeśli właściciel nieruchomości zaniedbuje zbieranie śmieci w sposób rozeznany, koszt ustala się w drodze decyzji, założonej na podstawie zgłoszenia od firmy odbierającej odpady. Kiedyś było to 60 zł od osoby miesięcznie.

Dla porównania osoby zamieszkujące miasto Tomaszów Maz. płacą obecnie za wywóz odpadów segregowanych 26,50 zł od osoby miesięcznie.