Stowarzyszenie "Nadzieja"

Stowarzyszenie „Nadzieja” zorganizowało koncert o tematyce patriotycznej

Stowarzyszenie „Nadzieja” w patriotycznej oprawie

Stowarzyszenie „Nadzieja” we współpracy z Dorotą Lalek zorganizowało koncert pt. Baczyński. Jak sama nazwa wskazuje, wykonano w nim utwory oparte o wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, żołnierza i poety, który poległ czwartego dnia od rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

Wydarzenie zorganizowano w ścisłym związku z działaniem parafii, ale jednak nie było ono ściśle religijne. Chodziło w nim głównie o promowanie wartości patriotycznych, choć przez wiele lat szły one w parze z wiarą. Polskim bohaterom nierzadko towarzyszyło hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które niestety dzisiaj nieco się wyświechtało i przybrało trochę negatywnych konotacji. Mimo to takie hasła wpisały się do kanony polskich walk z okupantem i takie stowarzyszenia jak „Nadzieja” pokazują, że nie ma potrzeby się tego wstydzić.

Koncert w patriotycznym tonie

Koncert zorganizowano w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego, znajdującej się w Tomaszowie Mazowieckim. Nie bez powodu miesiącem zorganizowania tego koncertu jest wrzesień. Sierpień i wrzesień to miesiące, w których przypada kilka ważnych rocznic dla naszej tożsamości narodowej. Są to wybuch Powstania Warszawskiego, Bitwa Warszawska, Wybuch Pierwszej Wojny Światowej, Inwazja Armii Czerwonej czy Bitwa pod Wiedniem. Nie ma więc nic dziwnego, że pod koniec września chce się zorganizować jakieś patriotyczne wydarzenie.

Krzysztof Kamil Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński pełnił funkcję podchorążego Armii Krajowej a także podharcmistrza Szarych Szeregów. Należał on do tzw. pokolenia Kolumbów czyli poetów, których lata twórczości pokrywają się z czasami wojny. Był nie tylko osobą do dużej wrażliwości, co możemy dostrzec w jego dziełach, ale też dzielnym człowiekiem. W końcu nie każdy ma tyle odwagi, żeby wziąć udział w zbrojnym powstaniu przeciwko okupantowi.

Dorobek literacki tego żołnierza znajduje się również w kanonie lektur w polskim szkolnictwie. Pozwala on młodym osobom spojrzeć na czasy wojny nie tylko z perspektywy suchych historycznych faktów, ale też z perspektywy wrażliwej poetyckiej duży.