Głos Tomaszowa Mazowieckiego w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju na temat efektywnych strategii rewitalizacji

Pomoc doradcza dla gmin, edukowanie o skutecznych metodach rewitalizacji oraz wsparcie w realizowaniu programów ożywiania tych obszarów, to kluczowe cele nowego etapu projektu o nazwie Regiony Rewitalizacji. Wyszczególnione zamierzenia zainaugurowane zostały podczas specjalnego seminarium w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które miało miejsce 9 stycznia 2024 roku. W trakcie wydarzenia przedstawiciel Tomaszowa Mazowieckiego, dyrektor Adam Koziełek, opowiedział o lokalnych doświadczeniach w zakresie rewitalizacji.

Przebudowa infrastruktury miejskiej jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi stymulujących rozwój lokalny oraz poprawiających jakość życia mieszkańców. Działa to na wielu płaszczyznach – społecznej, gospodarczej czy przestrzennej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odgrywa kluczową rolę w promowaniu i utrzymaniu procesów rewitalizacji na terenie całego kraju. Wsparcie finansowe pochodzi zarówno z funduszy krajowych, jak i europejskich czy norweskich. Dzięki takim inicjatywom, miasta i mniejsze miejscowości stają się coraz bardziej atrakcyjne dla swoich mieszkańców, inwestorów oraz turystów.

Jak podkreślił Jacek Protas, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, celem tych działań jest stałe podnoszenie standardu życia obywateli oraz wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej polskich miast i gmin.