Droga do postępu: Projekt nowej arterii komunikacyjnej na horyzoncie

Decyzja o wyborze wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej budowy drogi ekspresowej S12 została już podjęta. Nowa arteria komunikacyjna ma rozciągać się od węzła Łódź Południe, gdzie przebiegają autostrada A1 i trasa S8, aż do przyszłego węzła Kozenin, który ma stanowić punkt połączenia drogi S12 z trasą S74. Stale pielęgnujemy nadzieję, że opracowany projekt zostanie poddany konsultacjom z lokalnymi władzami samorządowymi oraz uwzględni wszystkie ich oczekiwania i postulaty. Wierzymy, że ta inwestycja przyczyni się do ożywienia gospodarki w tym obszarze województwa łódzkiego.

Planowana arteria łącząca węzły Łódź Południe i Kozenin będzie miała blisko 60 km długości i składać się będzie z dwóch jezdni, na których znajdować się będą po dwa pasy ruchu. Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), obecnie większość kierujących udających się z Wrocławia do Warszawy po dotarciu do węzła Łódź Południe wybiera dalszy ciąg podróży autostradą A1, a następnie przejazd przez mocno zatłoczoną autostradę A2. Nowa droga ekspresowa ma więc szansę odciążyć te trasy.