Nowi policjanci zasilą szeregi w Tomaszowie!

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie powitała niedawno nowych członków, którzy 11 maja 2023 roku złożyli ślubowanie w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi. Funkcjonariusze ci rozpoczęli służbę 5 maja, a do łódzkiego garnizonu dołączyło 60 osób, w tym 26 kobiet i 34 mężczyzn. Wśród nich jeden mężczyzna i jedna kobieta rozpoczęli służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Nabór do Policji trwa, a kolejny termin wyznaczono na 3 lipca 2023 roku.

Nadinspektor Sławomir Litwin, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, pochwalił funkcjonariuszy za wybór tak wymagającego zawodu. Podkreślił, że praca w Policji to niełatwa misja pełna niebezpieczeństw i ciągłego ryzyka. Wymaga wyjątkowej gotowości fizycznej i psychicznej, a także odwagi i poświęcenia dla innych. Zawód ten jest próbą charakteru i poświęceniem, które nie każdy jest w stanie znieść. Poświęcenie poszczególnych funkcjonariuszy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego narodu i jego mieszkańców. Ci, którzy realizują tę karierę, mogą być dumni ze swojego wyboru.

Funkcjonariusze, którzy tego dnia przyrzekli swoje zaangażowanie, zostali włączeni do służby 5 maja 2023 roku. W tym roku do służby wstąpiło 116 nowych funkcjonariuszy.